Tuyển dụng 1 việc làm Quản Đốc Nhà Máy tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020

Công ty cổ phần AMORIS
1. Giám Đốc Nhà Máy Công ty cổ phần AMORIS
  • Địa điểm:
    Bắc Ninh...
  • Thời hạn:
    30/01/2020
  • Mức lương:
    25 - 35 triệu VNĐ
Chat