Tuyển dụng 28 việc làm phóng viên trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 28 việc làm phóng viên trong tháng 06/2019
Trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz
1. Phóng Viên Trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Yêu Thể Thao
2. Phóng Viên Thể Thao Công ty Cổ phần Yêu Thể Thao
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống-Nextads
3. Biên Tập Viên Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống-Nextads
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Truyền thông CTC
4. Biên Tập Viên Nội dung Cho Website Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Truyền thông CTC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Svan Clinic and Spa 5 Sao
5. Nhân Viên Biên Tập Nội Dung Công ty Svan Clinic and Spa 5 Sao
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Bạch Long
7. Biên Tập Viên Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Bạch Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phát triển Hương Việt
8. Biên Tập Viên Nội Dung Video (Video Content) Công Ty TNHH Phát triển Hương Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG - TRUYỀN HÌNH
9. Biên Tập Viên Nội Dung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG - TRUYỀN HÌNH
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đào tạo Trực tuyến UNICA
10. Biên Tập Viên Nội Dung Công ty Cổ phần Đào tạo Trực tuyến UNICA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn
11. Biên Tập Viên Video Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng
12. Biên Tập Kiêm MC Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng
13. Biên Tập SXCT - Tiểu Phẩm Hài Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Techwear.vn
14. Biên Tập Nội Dung Tin Tức Công Ty TNHH Techwear.vn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Gigatum Vietnam JSC
15. Biên Tập Video (Video Editer) Gigatum Vietnam JSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Yêu Thể Thao
16. Biên Tập Viên Thể Thao Công ty Cổ phần Yêu Thể Thao
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cộng Studio (Nam Nguyễn Wedding)
17. Biên Tập Nội Dung (Content) Cộng Studio (Nam Nguyễn Wedding)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam
18. Biên Tập Viên Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tài Việt
19. Biên Tập Viên Tài Chính Công ty Cổ phần Tài Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tài Việt
20. Biên Tập Viên Quốc Tế Công ty Cổ phần Tài Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Chat