Tuyển dụng 16 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Bình Chánh] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh ZTO (Việt Nam)
2. Nhân Viên Hành Chính Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh ZTO (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Hệ Thống Anh Ngữ Ales
3. Giáo Viên Tiếng Anh Hệ Thống Anh Ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [HCM] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng Triển Thành
5. Phiên Dịch Tiếng Hoa Công ty TNHH Xây Dựng Triển Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Cho Tổng Giám Đốc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị Điện & Điện tử Lâm Cường
7. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị Điện & Điện tử Lâm Cường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Phiên Dịch Tiếng Nhật Cho Tổng Giám Đốc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Bình Chánh] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  18 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Tiếng Anh/Tiếng Nhật] Sales Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/06/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
11. Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Lê Tâm
12. Biên/ Phiên Dịch Tiếng Khmer Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Lê Tâm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
13. Trợ Lý Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty tư vấn du học và đào tạo Âu Mỹ - AMEC
14. Giáo Viên Tiếng Anh Công ty tư vấn du học và đào tạo Âu Mỹ - AMEC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Golden Horse Technology
15. Phiên Dịch Công Ty TNHH Golden Horse Technology
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Giáo Dục Bắc Mỹ
16. Giáo Viên Tiếng Anh (English Teachers) Công Ty TNHH Giáo Dục Bắc Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Chat