Tuyển dụng 110 việc làm O To trong tháng 12/2019

Công ty CP ĐTPT máy Việt Nam
1. Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô Hoặc Phụ Tùng Ô Tô Công ty CP ĐTPT máy Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Tổng Công Ty XNK Ô Tô Miền Nam
2. Kỹ Thuật Sửa Chữa Xe Ô Tô ( Máy, Điện, Đồng, Sơn) Tổng Công Ty XNK Ô Tô Miền Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [HCM] Trưởng Phòng Kinh Doanh Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Quận 12] Giám Đốc Kinh Doanh Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [HCM] Giám Đốc Dịch Vụ Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 24 triệu VNĐ
Công ty CP Kỹ thuật Ô tô Việt Đức - HDD
6. D-AUTOPARTS(phụ tùng xe sang) Hà Nội tuyển dụng Công ty CP Kỹ thuật Ô tô Việt Đức - HDD
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Quận 12] Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  16 - 24 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
8. Tư Vấn Bán Hàng Ô Tô (Mazda/Nissan/Subaru) Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
9. [Mazda Lê Văn Luong] Tư Vấn Bán Hàng Ô Tô Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
10. [Mazda Lê Văn Lương] Tư Vấn Bán Hàng Ô Tô Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Quận 12] Trưởng Phòng Dịch Vụ Mảng Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Giám Đốc Bán Hàng Mảng Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Toyota Bắc Ninh Co,Ltd
13. Kỹ Thuật Viên Lắp Đặt Nội Thất Ô Tô Toyota Bắc Ninh Co,Ltd
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
14. [Nissan/Subaru/Mazda] - Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Ô Tô Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty CP Kỹ thuật Ô tô Việt Đức - HDD
15. D-AUTOPARTS(phụ tùng xe sang) Hà Nội tuyển dụng Công ty CP Kỹ thuật Ô tô Việt Đức - HDD
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh
16. Thủ Kho Phụ Tùng Ô Tô Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Quận 12] Trưởng Phòng Kinh Doanh Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  23 - 26 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Quận 12] Giám Đốc Điều Hành Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  30 - 55 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Quận 12] Kỹ Sư Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Quận 12] Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 24 triệu VNĐ
Chat