Tuyển dụng 11 việc làm Nhân Viên Vận Hành Máy In tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Dược Phẩm Allomed
1. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công Ty TNHH Dược Phẩm Allomed
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    24/04/2020
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
2. Nhân Viên Vận Hành Máy CNC Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    08/05/2020
  • Mức lương:
    8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
3. Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Vinamet
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    30/04/2020
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Medochemie
4. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Medochemie
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    01/05/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công ty TNHH II-VI Việt Nam
5. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH II-VI Việt Nam
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    12/04/2020
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
6. Nhân Viên Vận Hành Máy Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    25/04/2020
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
7. Nhân Viên Vận Hành Máy CNC Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    25/04/2020
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
8. Nhân Viên Vận Hành Máy Ép Viên Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    12/05/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công ty Ajinomoto Việt Nam
9. Công Nhân Vận Hành Máy Công ty Ajinomoto Việt Nam
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    11/04/2020
  • Mức lương:
    5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH UPM Việt Nam
10. Nhân Viên Sản Xuất & Vận Hành Máy Công ty TNHH UPM Việt Nam
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    11/04/2020
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á
11. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    12/05/2020
  • Mức lương:
    5 - 7 triệu VNĐ
Chat