Tuyển dụng 1 việc làm Nhân Viên Tuyển Dụng tại Bến Tre trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Mikata
1. Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Mikata
  • Địa điểm:
    Bến Tre
  • Thời hạn:
    14/03/2020
  • Mức lương:
    10 - 20 triệu VNĐ
Chat