Tuyển dụng 2 việc làm Nhân Viên Tổng Vụ tại Hà Nội trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Hà Nội] Tổng Vụ Kiêm Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Kế Toán Kiêm Tổng Vụ Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat