Tuyển dụng 10 việc làm Nhân Viên Thiết Kế In Ấn trong tháng 11/2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
1. Thiết Kế Giám Sát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Kim Bách Hợp
2. Nhân Viên Thiết Kế In Offset Công ty TNHH MTV Kim Bách Hợp
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Đại Dương
3. Nhân Viên Thiết Kế - In Ấn Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Kim loại và In trên Kim loại
4. Nhân Viên Thiết Kế Bản In Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Kim loại và In trên Kim loại
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
In Ấn Bông Sen Việt
5. Nhân Viên Thiết Kế In Ấn In Ấn Bông Sen Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
6. Nhân Viên Chế Bản Sách Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dong Hwa
7. Chuyên Viên Thiết Kế - In Ấn Công ty TNHH Dong Hwa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH In Hoa Mai Tiền Giang
8. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa In Ấn Công ty TNHH In Hoa Mai Tiền Giang
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Đóng Gói Hoàng Gia
9. Nhân Viên In Ấn Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Đóng Gói Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Diệt mối và Khử trùng Hà Nội
10. Nhân Viên Thiết Kế Phòng Dự Án Công ty TNHH Diệt mối và Khử trùng Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat