Tuyển dụng 7 việc làm Nhân Viên Sản Xuất tại Hà Nam trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Samsin Vina
1. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Samsin Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Set Việt Nam
2. Nhân Viên Sản Xuất Điện Tử Công ty TNHH Set Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ (AFC)
3. Trưởng Ca Sản Xuất CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ (AFC)
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Nhôm ASEAN
4. Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Công ty CP Nhôm ASEAN
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Masan Nutri-Science (Proconco & Anco)
5. Tổ Trưởng Sản Xuất - Thịt Chế Biến Công Ty TNHH Masan Nutri-Science (Proconco & Anco)
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Elite Group Hà Nội
6. Quản Lý Sản Xuất - Công Xưởng Công Ty TNHH Elite Group Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP SX – XNK Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp Hagimex
7. Cán Bộ Kỹ Thuật Sản Xuất Công Ty CP SX – XNK Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp Hagimex
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat