Tuyển dụng 10 việc làm Nhân Viên Phục Vụ tại Kiên Giang trong tháng 02/2020

Mercury Phú Quốc Resort & Villas
1. Nhân Viên Phục Vụ Mercury Phú Quốc Resort & Villas
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Lahana Resort Phú Quốc
2. Nhân Viên Phục Vụ Lahana Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Vũng Bầu Resort
3. Nhân Viên Phục Vụ Vũng Bầu Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Vela Phú Quốc Resort
4. Nhân Viên Nhà Hàng Vela Phú Quốc Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Palm Hill Resort
5. Nhân Viên Phục Vụ Palm Hill Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cochinchine Restaurant
6. Nhân Viên Phục Vụ Cochinchine Restaurant
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Amarin Resort Phú Quốc
7. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nam Nghi Resort
8. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nam Nghi Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
SEA SENSE RESORT
9. Phục Vụ Nhà Hàng SEA SENSE RESORT
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
I Love Phú Quốc Restaurant
10. Nhân Viên Phục Vụ Bàn I Love Phú Quốc Restaurant
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat