Tuyển dụng 2 việc làm Nhân Viên Phục Vụ tại Cần Thơ trong tháng 01/2020

Nhà Hàng Dr Dê
1. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Dr Dê
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xuyên Mekong
2. Nhân Viên Phục Vụ Công Ty TNHH Xuyên Mekong
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Chat