Tuyển dụng 12 việc làm Nhân Viên Kinh Doanh Tour Du Lịch tại Hà Nội trong tháng 02/2020

Công ty TNHH TM-DV Far East Vacation
1. Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch Công ty TNHH TM-DV Far East Vacation
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Điều Hành Tour Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM-DV Far East Vacation
3. Trưởng Phòng Kinh Doanh – Du Lịch Nội Địa Và Outbound Công ty TNHH TM-DV Far East Vacation
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM-DV Far East Vacation
4. Quản Lý Bán Hàng - Du Lịch Nội Địa Công ty TNHH TM-DV Far East Vacation
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM-DV Far East Vacation
5. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Du Lịch Nội Địa Công ty TNHH TM-DV Far East Vacation
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tầm Nhìn Việt
6. Nhân Viên Kinh Doanh Tour Du Lịch Nội Địa Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tầm Nhìn Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tầm Nhìn Việt
7. Nhân Viên Kinh Doanh Tour Du Lịch Inbound Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Tầm Nhìn Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam
8. Nhân Viên Kinh Doanh/Điều Hành Tour Outbound/ Nội Địa Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
9. Nhân Viên Kinh Doanh Tour Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH truyền thông sự kiện Phúc Nguyên
10. Nhân Viên Điều Hành Tour Công ty TNHH truyền thông sự kiện Phúc Nguyên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty CPTM và Du lịch Giản Tiện Việt Nam
11. Nhân Viên Sales Outbound Công ty CPTM và Du lịch Giản Tiện Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam
12. Trưởng Nhóm Du Lịch Nước Ngoài (Team Leader Tour Outbound) Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat