Tuyển dụng 121 việc làm nhân viên kế hoạch trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 121 việc làm nhân viên kế hoạch trong tháng 06/2019
Công ty CP SX XD Hưng Long Phước
1. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Vật Tư Công ty CP SX XD Hưng Long Phước
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Pixelz Company Limited
2. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Pixelz Company Limited
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP Nhựa An Phát Xanh
3. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công Ty CP Nhựa An Phát Xanh
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Tiếng Nhật N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Quận 1, HCM] Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
8. Phụ Trách Bộ Phận Kế Hoạch Vật Tư Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Bình Dương] Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên Kế Hoạch (Planning Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Kế Hoạch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Gentherm Việt Nam
14. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Gentherm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
15. [Bình Phước] Nhân Viên Kế Hoạch Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đông Phong
16. Nhân Viên Kế Hoạch Phụ Liệu Công ty TNHH Đông Phong
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đông Phong
17. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Đông Phong
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
18. Kế Hoạch Mua Hàng (Purchasing Planner) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Siegwerk Vietnam Co., Ltd.
19. Cán Bộ Kế Hoạch (Planning Officer) Siegwerk Vietnam Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Yakult Việt Nam
20. Nhân Viên Admin Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Công ty TNHH Yakult Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat