Tuyển dụng 68 việc làm Nhân Viên Hệ Thống trong tháng 12/2019

Công ty cổ phần dich vụ iERP
1. Chuyên Viên Hệ Thống Công ty cổ phần dich vụ iERP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
2. Kỹ Sư Hệ Thống Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Highland Dragon
3. Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Công ty TNHH Highland Dragon
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Chuyên Viên Tích Hợp Hệ Thống (Security) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 27 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hương Liệu Và Nguyên Liệu Thực Phẩm Hoàng Anh
5. Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Phụ Trợ Công Ty TNHH Hương Liệu Và Nguyên Liệu Thực Phẩm Hoàng Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Chuyên Viên Tích Hợp Hệ Thống (Security) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Hà Nội] Chuyên Viên Tích Hợp Hệ Thống (Security) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Hà Nội] Chuyên Viên Tích Hợp Hệ Thống (System) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
9. Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Cửa Hàng Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Hà Nội] Chuyên Viên Tích Hợp Hệ Thống Mạng (Networking/Infrastructure) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Chuyên Viên Tích Hợp Hệ Thống (Si Specialist Security) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Hà Nội] Chuyên Viên Tích Hợp Hệ Thống Mạng (Si Specialist/ Networking) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 27 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát
15. Quản Lý Hệ Thống Điện Công ty Cổ phần Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Eastin Grand Hotel Nha Trang (Panorama)
16. Kỹ Thuật Viên Hệ Thống Nước (Technician Plumbing) Eastin Grand Hotel Nha Trang (Panorama)
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Peopleone
17. Trưởng Nhóm Phát Triển Hệ Thống Đào Tạo Trực Tuyến E - Learning Công Ty Cổ Phần Peopleone
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
18. Nhân Viên Hệ Thống ERP Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
19. Nhân Viên Hệ Thống Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Goldsun
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olympus Việt Nam
20. Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống Công ty TNHH Olympus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat