Tuyển dụng 1 việc làm Nhân Viên Đóng Gói tại Đà Nẵng trong tháng 03/2020

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
1. Tổ Trưởng Đóng Gói Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
  • Địa điểm:
    Đà Nẵng
  • Thời hạn:
    09/05/2020
  • Mức lương:
    7 - 12 triệu VNĐ
Chat