Tuyển dụng 2 việc làm Nhân Viên Bảo Trì Điện tại Tây Ninh trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh
1. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 21 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
2. Nhân Viên Đào Tạo Điện Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat