Tuyển dụng 26 việc làm Lập Trình .net tại Hà Nội trong tháng 03/2020

Công Ty Cổ Phần Clever Group
1. Lập Trình Viên .NET Công Ty Cổ Phần Clever Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hà Nội] .NET Leader Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  30 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Hà Nội] .NET Developers Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 33 triệu VNĐ
Evizi LLC
4. Full Stack .NET Engineers Evizi LLC
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Helisoft
5. Lập Trình Viên .NET (Junior, Mid - Level, Senior) Công Ty Cổ Phần Helisoft
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
6. Lập Trình Viên .NET Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công Nghệ TRÍ NAM
7. Lập Trình Viên .NET Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Công Nghệ TRÍ NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cố Phần phần mềm Softmart
8. .NET Core (Reactjs, C#) Công ty Cố Phần phần mềm Softmart
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 34 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam
9. Lập Trình Viên .Net Công ty Cổ phần Công nghệ HiNET Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ ITT
10. Lập Trình Viên .NET Công ty cổ phần công nghệ ITT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
11. Lập Trình Viên .NET Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 40 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
12. .NET Developer Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 25 triệu VNĐ
Eastgate Software Co., Ltd.
13. .NET Core Dev Eastgate Software Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Việt
14. Lập Trình Viên .NET Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Beetsoft
15. .net Developer Công ty TNHH Beetsoft
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ GVN
16. .NET Developer (C#, Asp.NET) Công ty Cổ phần Công nghệ GVN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Phần mềm VNPT
17. Lập Trình .NET Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH Relipa
18. Mid/Senior .NET Dev Công ty TNHH Relipa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
19. Fresher .NET Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
20. Dev .NET Junior Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat