Tuyển dụng 11 việc làm Lập Trình Java tại Hồ Chí Minh trong tháng 03/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Senior Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  23 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Quận 1] Senior Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 32 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Quận 1] Senior Java Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [HCM] Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Quận 1] Senior Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 32 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm Hoàn Cầu – Gsoft
6. Lập Trình Viên Java (Java Developers) Công ty TNHH Phần mềm Hoàn Cầu – Gsoft
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Avenue Business Solutions JSC
7. Lập Trình Viên Java(Java Developer) Avenue Business Solutions JSC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 18 triệu VNĐ
Zamo LLC
8. Java Developer Zamo LLC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 65 triệu VNĐ
SmartOSC
9. Senior Java Developer SmartOSC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần WorkLife
10. Lập Trình Viên Java Công ty Cổ phần WorkLife
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hệ thống Thiết bị Việt Nam
11. Software Developer (Java/ .NET/ PHP) Công ty TNHH Hệ thống Thiết bị Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat