Tuyển dụng 4 việc làm Lao Động Phổ Thông tại Đồng Nai trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Dệt Sợi Zara
1. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Dệt Sợi Zara
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
2. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bochang Donatours
3. Quản Lý Lao Động - Tiền Lương Công Ty TNHH Bochang Donatours
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
4. Nhân Viên Lao Động Tiền Lương Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Chat