Tuyển dụng 9 việc làm Kỹ Sư Điện tại Đồng Nai trong tháng 12/2019

Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
1. Kỹ Sư Cơ Điện Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
2. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam
3. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
4. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
5. Kỹ Sư Xây Dựng Công Ty TNHH Minh Tân Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Friwo Vietnam Co., Ltd
6. Kỹ Sư Quy Trình (Process Engineer) Friwo Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 16 triệu VNĐ
Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
7. Kỹ Sư Điện Công Nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
8. Kỹ Sư QC Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thành Khôi
9. Công Nhân Kỹ Thuật Điện. Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thành Khôi
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat