Tuyển dụng 4 việc làm Kỹ Sư Bảo Trì tại Long An trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Hùng Cơ
1. Nhân Viên Bảo Trì Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Hùng Cơ
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
2. Kỹ Sư Kỹ Thuật Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
3. Nhân Viên Bảo Trì & Kỹ Thuật Máy Dệt Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
4. Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Cơ Khí Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat