Tuyển dụng 28 việc làm Kiến Trúc Sư tại Hà Nội trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH GBS Quốc Tế
1. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH GBS Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Không Gian Việt
2. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH Không Gian Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đất Việt
3. Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đất Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đất Việt
4. Chủ Trì Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đất Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Archistyle
5. Kiến Trúc Sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng Archistyle
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Minh Tuệ
6. Kiến Trúc Sư - Nhân Viên Dựng Hình Công ty TNHH Đầu tư Minh Tuệ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH OWL
7. Họa Viên/Trợ Lý Kiến Trúc Sư Công ty TNHH OWL
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
8. Kiến Trúc Sư – Ban Phát Triển Hạ Tầng FPT Software - Công Ty TNHH Phần Mềm FPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 19 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
9. Kiến Trúc Sư - Giám Đốc Thiết Kế Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  50 - 100 triệu VNĐ
EGO Landscape
10. Kiến Trúc Sư Triển Khai EGO Landscape
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EGO Landscape
11. Kiến Trúc Sư Diễn Họa 3D EGO Landscape
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Liên doanh Ciber-CMC
12. Kiến Trúc Sư Doanh Nghiệp (Enterprise Architect ) Công ty CP Liên doanh Ciber-CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô
13. Kiến Trúc Sư Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
14. Kiến Trúc Sư Doanh Nghiệp Mảng Công Nghệ Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Vimedimex Group
15. Kiến Trúc Sư Vimedimex Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
MD Architects ., ltd
16. Kiến Trúc Sư Thiết Kế Nội Thất MD Architects ., ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Minh Giang
17. Kiến Trúc Sư Của Chủ Đầu Tư Công Ty TNHH Minh Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Anh Nguyen Co.Ltd
18. Kiến Trúc Sư Thiết Kế Nội Thất Anh Nguyen Co.Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Anh Nguyen Co.Ltd
19. Kiến Trúc Sư Công Trình Cao Tầng Anh Nguyen Co.Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Anh Nguyen Co.Ltd
20. Kiến Trúc Sư Triển Khai Bản Vẽ Anh Nguyen Co.Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat