Tuyển dụng 2 việc làm Giám Sát Đóng Gói tại Bắc Ninh trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
1. Giám Sát Chung Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
2. Giám Sát Vận Hành Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 13 triệu VNĐ
Chat