Tuyển dụng 5 việc làm Giám Sát Bán Hàng tại Kiên Giang trong tháng 02/2020

Amarin Resort Phú Quốc
1. Giám Sát Bảo Trì Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Amarin Resort Phú Quốc
2. Giám Sát Nhà Hàng Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Amarin Resort Phú Quốc
3. Giám Sát Nhà Hàng Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Brenta
4. Giám Sát Buồng Phòng Khách Sạn Brenta
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Brenta
5. Giám Sát Lễ Tân Khách Sạn Brenta
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat