Tuyển dụng 8 việc làm Giám Đốc Đào Tạo tại Đồng Nai trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Cương Tấn Phát
1. Chuyên Viên Đào Tạo Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Cương Tấn Phát
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Đồng Nai] Giám Đốc Nhân Sự Kiêm Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  26 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
3. Nhân Viên Đào Tạo Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
4. Chuyên Viên Đào Tạo Cao Cấp Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
5. Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  35 - 50 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Wooden Stories
6. Giám Đốc Tài Chính Công Ty TNHH Wooden Stories
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH San Lim Furniture
7. Thư Kí Giám Đốc Công ty TNHH San Lim Furniture
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
8. Thư Ký Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Chat