Tuyển dụng 2 việc làm Chuyên Viên Huấn Luyện tại Đồng Nai trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Cibao
1. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
2. Giám Sát Trung Tâm Đào Tạo Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat