Tuyển dụng 9 việc làm Giám Đốc Đào Tạo tại Đà Nẵng trong tháng 01/2020

Khách Sạn Risemount Đà Nẵng
1. Trợ Lý Giám Đốc Marcom (Assistant Marcom Manager) Khách Sạn Risemount Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vivo Hà Nội
2. Nhân Viên Đào Tạo Công Ty TNHH Vivo Hà Nội
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
3. Giám Đốc Bán Hàng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
4. Giám Đốc Công Ty Con Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư L.I.F.E
5. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư L.I.F.E
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
6. Trợ Lí Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
7. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
8. Giám Đốc Quản Lý Khối Xây Dựng Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
9. Thư Ký Hành Chính Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat