Tuyển dụng 1 việc làm Chuyên Viên Đào Tạo tại Đà Nẵng trong tháng 01/2020

Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
1. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
  • Địa điểm:
    Đà Nẵng
  • Thời hạn:
    04/02/2020
  • Mức lương:
    6 - 10 triệu VNĐ
Chat