Tuyển dụng 39 việc làm Giám Sát Cung Ứng trong tháng 12/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Supply Chain Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [HN] Supply Chain Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Worklink Vietnam- VGC Group
4. Giám Đốc Chuỗi Cung Ứng (Supply Chain Manager) Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Hà Nội] Supply Chain Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Hà Nội] Trưởng Phòng Supply Chain Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Visip Hải Phòng] Trưởng Phòng Quản Lý Cung Ứng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại An Đạt Phú
8. Nhân Viên Cung Ứng Vật Tư Thiết Bị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại An Đạt Phú
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Phân Phối Dược Phẩm VinFa
9. Chuyên Viên Cung Ứng Công ty Cổ phần Kinh Doanh và Phân Phối Dược Phẩm VinFa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Vietnam B2B Direct - International Trade Solutions Co. Ltd
10. Chuyên Viên Cung Ứng (Sourcing Specialist) Vietnam B2B Direct - International Trade Solutions Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Trưởng Phòng Quản Lý Cung Ứng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Trưởng Phòng Quản Lý Cung Ứng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Trưởng Phòng Quản Lý Cung Ứng (Supply And Demand Management) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Visip Hải Phòng] - Trưởng Phòng Quản Lý Cung Ứng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ QCMT
15. Phó Tổng Khối Cung Ứng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ QCMT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Novaland
16. Giám Sát Cung Ứng Bu (Bu Procurement Supervisor) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Novaland
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Novaland
17. Giám Sát Cung Ứng Hoạt Động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Novaland
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Harvey Nash Vietnam
18. Quản Lý Nguồn Cung Ứng Và Phát Triển Sản Phẩm (Sourcing & Product Development Manager) Harvey Nash Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Friwo Vietnam Co., Ltd
19. Nhân Viên Cung Ứng (Logistic Officer) Friwo Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Quản Trung
20. Nhân Viên Cung Ứng Vật Tư Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Quản Trung
 • Địa điểm:
  Bình Thuận
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat