Tuyển dụng 22 việc làm Điều Phối Sản Xuất tại Bắc Ninh trong tháng 02/2020

Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
1. [Yên Phong] Nhân Viên Điều Phối Kho Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
2. Trưởng Phòng Sản Xuất Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Sakan Việt Nam
3. Quản Đốc Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Sakan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
4. Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
5. Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
6. [Tiên Du] Nhân Viên Điều Phối Kho Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
7. Trưởng Nhóm Điều Phối Vận Tải Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
8. Nhân Viên Điều Phối Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Toll Group
9. Nhân Viên Điều Phối Vận Tải Toll Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
10. Nhân Viên Điều Phối Vận Tải Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH HJ Corp VINA
11. Phó Phòng Sản Xuất (Production Assistant Manager) Công ty TNHH HJ Corp VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
12. Trưởng Phòng Sản Xuất Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
13. Nhân Viên Sản Xuất Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
14. Tổ Trưởng Sản Xuất Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Fushan Technology
15. Kế Hoạch Sản Xuất (Production Planner) Công ty TNHH Fushan Technology
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
16. Trưởng Ca Sản Xuất Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH V-Honest
17. Phó Quản Lý Xưởng Sản Xuất Công ty TNHH V-Honest
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
18. Phó Phòng Sản Xuất Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
19. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shoei Việt Nam
20. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Shoei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat