Tuyển dụng 27 việc làm Design trong tháng 01/2020

Công ty Cổ Phần Nhà Thái
1. Nhân Viên Trưng Bày Hàng Hóa & Thiết Kế (Visual Merchandise Cum Graphic Design Assistant) Công ty Cổ Phần Nhà Thái
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Web Design Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  23 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Quận 1] Web Design Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Hà Nội] IT Comtor - Design Team Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 39 triệu VNĐ
Công ty TNHH JGC Việt Nam
5. Piping Design Engineer Công ty TNHH JGC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LHK Design
6. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công Ty TNHH LHK Design
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vietlife
7. Nhân Viên Design Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vietlife
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Go Future Design Co.Ltd
8. Trợ Lý CAD Go Future Design Co.Ltd
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Sala
9. Nhân Viên Thiết Kế (Design) Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Sala
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
BW Industrial Development JSC
10. Design Manager (Architectural) BW Industrial Development JSC
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  40 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
11. Thiết Kế 3D (3D Designer (Motion Design)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
12. Thiết Kế 3D (3D Designer (Background Design)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Routine Việt Nam
13. Quản Lý Thời Trang (Fashion Design Leader/ Manager) Công Ty TNHH Routine Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
14. Thiết Kế Kỹ Thuật (Mechanical Design Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
15. Design And Verification Staff (Hardware) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH Archetype Việt Nam
17. Kỹ Sư Thiết Kế Điện (Electrical Design Engineer) Công ty TNHH Archetype Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Archetype Việt Nam
18. Team Leader Of HVAC Design Engineer Công ty TNHH Archetype Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Uni Design (CÔNG TY CỔ PHẦN UNI CORP QUỐC TẾ)
19. Nhân Viên Tư Vấn Uni Design (CÔNG TY CỔ PHẦN UNI CORP QUỐC TẾ)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Uni Design (CÔNG TY CỔ PHẦN UNI CORP QUỐC TẾ)
20. Nhân Viên Marketing Uni Design (CÔNG TY CỔ PHẦN UNI CORP QUỐC TẾ)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat