Tuyển dụng 2 việc làm Đại Diện Kinh Doanh tại Hải Phòng trong tháng 02/2020

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
1. Đại Diện Kinh Doanh Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
2. Đại Diện Kinh Doanh Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Chat