Tuyển dụng 4 việc làm Cộng Tác Viên Tuyển Dụng tại Bình Dương trong tháng 12/2019

Akzo Nobel Paints Vietnam
1. Đối Tác Thu Hút Tài Năng (Talent Acquisition Partner Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
2. Cộng Tác Viên Tuyển Dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
3. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai
4. Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat