Tuyển dụng 31 việc làm Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Scots English Việt Nam
1. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công Ty Cổ Phần Scots English Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 29 triệu VNĐ
Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
2. Academic Manager - アカデミックマネージャー Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty du học Thanh Giang
3. Trưởng Phòng Tuyển Sinh Công ty du học Thanh Giang
 • Địa điểm:
  Nghệ An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
4. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Hà Nội Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
5. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công Ty TNHH I-CUBE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại Codegym Việt Nam
6. Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Đào Tạo Lập Trình Hiện Đại Codegym Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Hệ Thống Anh Ngữ Toppy
8. Tư Vấn Tuyển Sinh Dự Án Toppy Hệ Thống Anh Ngữ Toppy
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Scots English Việt Nam
9. Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh Công Ty Cổ Phần Scots English Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Scots English Việt Nam
10. Quản Lý Đào Tạo (Academic Supervisor) Công Ty Cổ Phần Scots English Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Trường Đại học FPT HCM
11. Cán Bộ Tuyển Sinh Trường Đại học FPT HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ Thống Anh Ngữ Ales
12. Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Anh Ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Học viện IvyPrep
13. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Học viện IvyPrep
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
14. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Phát triển Công nghệ Giáo dục Việt Nam (Vietedutech)
15. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty Phát triển Công nghệ Giáo dục Việt Nam (Vietedutech)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
16. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ Thống Trường Việt Mỹ
17. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Trường Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ Thống Trường Việt Mỹ
18. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Hệ Thống Trường Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Trung tâm Bé Thông Minh
19. Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Trung tâm Bé Thông Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
20. Nhân Viên Giáo Vụ Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat