Tuyển dụng 16 việc làm Chuyên Viên Phân Tích tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công ty Cổ phần Le & Associates
1. Chuyên Viên Phân Tích Báo Cáo Công ty Cổ phần Le & Associates
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
2. Nhân Viên Thống Kê Phân Tích Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây
3. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức thời
4. Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Vận Hành (Business Analyst Specialist) Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức thời
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dv Thực Phẩm & Giải Khát Việt Nam
5. Nhân Viên Phân Tích Kinh Doanh (Business Analyst) Công Ty TNHH Dv Thực Phẩm & Giải Khát Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Infomed Việt Nam
6. Phân Tích Nghiệp Vụ (Ba) Công Ty Cổ Phần Infomed Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
7. Chuyên Viên Phân Tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
8. Nhân Viên Phân Tích Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam
9. Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP thủy sản Việt Úc
10. Chuyên Viên Đầu Tư Phân Tích Tài Chính Công ty CP thủy sản Việt Úc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  29 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Isentia Việt Nam
11. Chuyên Viên Phân Tích Truyền Thông Xã Hội (Social Media Analyst) Công Ty TNHH Isentia Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn Lộc Trời
12. Chuyên Viên Phân Tích Thuế(Tax Analyst Senior) Tập Đoàn Lộc Trời
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH BEL Việt Nam
13. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Thương Mại (Commercial Finance Analyst) Công ty TNHH BEL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
14. Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu Vận Hành EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP thủy sản Việt Úc
15. Chuyên Viên Đầu Tư Phân Tích Tài Chính Công ty CP thủy sản Việt Úc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
16. Phó Giám Đốc Phần Mềm & Phân Tích Nghiệp Vụ Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat