Tuyển dụng 8 việc làm Chuyên Viên Nghiên Cứu tại Đồng Nai trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Nhơn Trạch, Đồng Nai] Nhân Viên R&D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Đồng Nai] Nhân Viên R&D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Nhon Trach] Nhân Viên R&D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Nhơn Trạch] Nhân Viên R&D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 22 triệu VNĐ
Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
5. Kỹ Sư Hóa Hữu Cơ ( Chuyên Viên R&D Ngành Hóa Mỹ Phẩm) Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
6. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
7. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
8. Trưởng Phòng Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D Manager) Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat