Tuyển dụng 31 việc làm Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ tại Hà Nội trong tháng 01/2020

Công ty CPTM Sản Xuất Và Dịch Vụ Keiko Việt Nam
1. Kiểm Toán Nội Bộ Công ty CPTM Sản Xuất Và Dịch Vụ Keiko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
2. Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ - Hành Chính Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và XNK Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH My Second Home
3. Chuyên Viên Thanh Tra Nội Bộ Công ty TNHH My Second Home
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
 Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
4. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
5. Nhân Viên Kiểm Soát Xuất Nhập Hàng Hóa Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
6. Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
7. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn MK
8. Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn MK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Mediamart Việt Nam
9. Kiểm Soát Nội Bộ Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
10. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ & Quản Trị Rủi Ro Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
11. Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
12. Trưởng Nhóm Kiếm Soát Tài Chính Nội Bộ Công ty Cổ phần đầu tư Logistics Bắc Kỳ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tinh Hoa Nghệ thuật Thêu Việt
13. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Công ty CP Tinh Hoa Nghệ thuật Thêu Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
14. Nhân Viên Truyền Thông Nội Bộ Tập đoàn Tân Á Đại Thành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
15. Chuyên Viên Kiểm Soát Tài Chính Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH NSJ
16. Chuyên Viên Xây Dựng Và Kiểm Soát Quy Trình Công Ty TNHH NSJ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
17. Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam
18. Quản Lý Kiểm Toán Nội Bộ (Internal Audit Manager) Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH TÍN THÀNH VIỆT NAM
19. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH TÍN THÀNH VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phẩn 3 Sơn
20. Nhân Viên Truyền Thông Nội Bộ Công ty Cổ phẩn 3 Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat