Tìm việc Môi Trường/xử Lý Chất Thải trong tháng 12/2019 (54 việc làm)

Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
1. [Huế] Kỹ Sư Khai Triển Bản Vẽ Kiến Trúc - Xây Dựng Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế...
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
3. Kỹ Sư Khai Triển Bản Vẽ Mep (Cấp Thoát Nước, Điện Nhiệt Lạnh...) Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
4. Nhân Viên Dự Toán Bản Vẽ (Các Chuyên Ngành Kỹ Thuật Bất Kì) Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh
7. Phó Phòng Kỹ Thuật Môi Trường Công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh
8. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Xử Lý Nước Công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga TPHCM
9. Quản Lý Sản Xuất Công ty Cổ Phần Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga TPHCM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
10. Nhân Viên Kỹ Thuật Môi Trường Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
11. Nhân Viên Lấy Mẫu Môi Trường Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
12. Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
13. Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Môi Trường Đại Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng FDC
14. Giám Sát An Toàn, Sức Khỏe Và Môi Trường (HSE) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng FDC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
United Sweethearts Garment VN Co.,ltd
15. Nhân Viên HSE United Sweethearts Garment VN Co.,ltd
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
16. Kỹ Sư Môi Trường Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà
 • Địa điểm:
  Phú Thọ...
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
17. Nhân Viên Xử Lý Nước Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Scansia Pacific
18. Quản Lí HSE (HSE Manager) Công ty TNHH Scansia Pacific
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Giầy Fuluh
19. Quản Lý Môi Trường Công ty TNHH Giầy Fuluh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Highland Dragon
20. Nhân Viên Vận Hành Làm Nước Đá Công ty TNHH Highland Dragon
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Chat