Tuyển dụng 21 việc làm Lái Xe Khách trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 21 việc làm Lái Xe Khách trong tháng 09/2019
TẬP ĐOÀN APG INVEST
1. Nhân Viên Lái Xe TẬP ĐOÀN APG INVEST
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
2. Lái Xe Taxi Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
3. Lái Xe Taxi Group Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
4. [HN] Lái Xe Taxi Group Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
5. [Nam Từ Liêm] Lái Xe Taxi Group Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
6. Lái Xe Taxi Group Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
7. [Gia Lâm] Lái Xe Taxi Group Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
8. [Mỹ Đình]Lái Xe Taxi Group Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
9. [ Tây Hồ] Lái Xe Taxi Group Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
10. [Hà Đông] Lái Xe Taxi Group Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
11. [Hoàng Mai] Lái Xe Taxi Group Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
12. [Từ Liêm] Lái Xe Taxi Group Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
13. [Nội Bài] Lái Xe Taxi Group Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
14. Lái Xe Taxi Công ty Cổ phần Taxi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THANH
15. Lái Xe Khách CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THANH
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THANH
16. Lái Xe Bằng D Hoặc E CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THANH
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
FUTA Bus Lines
17. Lái Xe Tuyến FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
FUTA Bus Lines
18. Lái Xe Tuyến FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  An Giang
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
FUTA Bus Lines
19. Lái Xe Tuyến FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
FUTA Bus Lines
20. Lái Xe Tuyến FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Chat