Tìm việc Kiến Trúc trong tháng 12/2019 (128 việc làm)

Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
1. Kỹ Sư Khai Triển Bản Vẽ Kiến Trúc Xây Dựng Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    28/12/2019
  • Mức lương:
    7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Thiết Kế CAD Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    03/01/2020
  • Mức lương:
    9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Quản Lý Bộ Phận Thiết Kế Cad Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    03/01/2020
  • Mức lương:
    15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Quản Lí Thiết Kế CAD Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    15/02/2020
  • Mức lương:
    13 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Quận 1, HCM] Nhân Viên Thiết Kế CAD Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    03/02/2020
  • Mức lương:
    11 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
6. Nhân Viên Dự Toán Bản Vẽ (Các Chuyên Ngành Kỹ Thuật Bất Kì) Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    03/01/2020
  • Mức lương:
    7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
9. [HCM] Kỹ Sư Khai Triển Bản Vẽ Kiến Trúc - Xây Dựng Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    26/12/2019
  • Mức lương:
    7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc TLI Hà Nội
10. Thiết Kế Nội Thất Công ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc TLI Hà Nội
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    25/12/2019
  • Mức lương:
    10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Topkons
11. Chủ Trì Thiết Kế Kết Cấu, Kiến Trúc, Cơ Điện Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Topkons
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    22/12/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật
12. Nhân Viên Thiết Kế Nội Ngoại Thất Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Và Xây Dựng Việt Nhật
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    31/12/2019
  • Mức lương:
    7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
13. [Huế] Kỹ Sư Khai Triển Bản Vẽ Kiến Trúc - Xây Dựng Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
  • Địa điểm:
    Thừa Thiên Huế
  • Thời hạn:
    20/12/2019
  • Mức lương:
    6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH YS Flora Việt Nam
14. Kiến Trúc Sư Công ty TNHH YS Flora Việt Nam
  • Địa điểm:
    Nước ngoài
  • Thời hạn:
    20/11/2019
  • Mức lương:
    40 - 60 triệu VNĐ
Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
15. Kiến Trúc Sư Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    08/12/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Á
16. Kiến Trúc Sư - Hoạ Viên Công Ty Cổ Phần Kiến Á
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    07/12/2019
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng Hưng Thịnh Phát
17. Kiến Trúc Sư Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng Hưng Thịnh Phát
  • Địa điểm:
    Thanh Hóa
  • Thời hạn:
    07/12/2019
  • Mức lương:
    Từ 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Tư Vấn Xây Dựng Bách Phú
18. Kiến Trúc Sư - Triển Khai Dự Án Quy Hoạch Công Ty TNHH Đầu Tư Tư Vấn Xây Dựng Bách Phú
  • Địa điểm:
    Đà Nẵng
  • Thời hạn:
    05/01/2020
  • Mức lương:
    3 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ QCMT
19. Phó Tổng Khối Cung Ứng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ QCMT
  • Địa điểm:
    Hà Nội
  • Thời hạn:
    03/01/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Công Ty Tập Đoàn VN Phát Triển
20. Kiến Trúc Sư Dân Dụng Công Ty Tập Đoàn VN Phát Triển
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    03/01/2020
  • Mức lương:
    10 - 15 triệu VNĐ
Chat