Tìm việc Html Css tại Long An trong tháng 01/2020 (175 việc làm) - Trang 4

Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina
31. Phiên Dịch Tiếng Hàn (Korean Interpreter) Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina
32. Trợ Lý Kế Toán (Accounting Assistant) Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Âu Cơ
33. Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Công ty TNHH Âu Cơ
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần giáo dục iSMART
34. Trợ Giảng Bán Thời Gian Công ty cổ phần giáo dục iSMART
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
35. Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
36. Nhân Viên Bảo Trì Thiết Bị Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
37. Quản Lý Xưởng Nội Thất Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
38. Kế Toán Kho Ngành Xây Dựng Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
39. Kỹ Sư M&E Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
40. Kỹ Sư An Toàn Lao Động Hse Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
41. Nhân Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
42. Nhân Viên Thống Kê Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Sữa TH true MILK
43. Nhân Viên Bán Hàng Kênh Tạp Hóa Công ty Cổ phần Sữa TH true MILK
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
44. Nhân Viên KCS Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
45. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
46. Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
47. Kế Toán Trưởng Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
48. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện – Điện Tử Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
49. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty CP Thiết Bị Điện VI-NA-SI-NO
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
50. Nhân Viên Kho Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat