Tuyển dụng 39 việc làm Công Nghệ Sinh Học trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 39 việc làm Công Nghệ Sinh Học trong tháng 07/2019
Koseikai Dental Clinic
1. Kỹ Sư Trang Thiết Bị Y Tế Koseikai Dental Clinic
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH
3. Phụ Trách Sản Phẩm (Ngành Công Nghệ Sinh Học) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH
4. Nhân Viên Kinh Doanh_Công Nghệ Sinh Học CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Trại Nấm PT
5. Nhân Viên Nấm Trại Nấm PT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
6. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
7. [Củ Chi] Nhân Viên Phòng AHTSO Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
8. [Biên Hòa] Nhân Viên QC, Lab Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
9. CNTP Hóa Sinh - Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  100 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
10. Nhân Viên QC, Lab Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
11. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC) Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  16/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
12. Nhân Viên Hóa Nghiệm Bán Thành Phẩm Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TMS
13. Trưởng Phòng Kiểm Soát Chất Lượng Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
14. Nhân Viên Phòng Lap Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
15. Nhân Viên Phòng Lab Vi Sinh Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
17. Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm Hóa/Sinh Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 7 Bridges
18. Trợ Lý Nấu Bia Công ty TNHH 7 Bridges
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (mtts)
19. Kỹ Sư Y Sinh Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (mtts)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
20. Kỹ Sư Y Sinh (Biomedical Engineer) Công ty TNHH Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat