Tuyển dụng 112 việc làm Chứng Từ trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 112 việc làm Chứng Từ trong tháng 06/2019
Công Ty TNHH APM Springs Vietnam
1. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import - Export Staff) Công Ty TNHH APM Springs Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
2. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Nhân Viên Chứng Từ (Delivery Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM Xây dựng Diệu Long
6. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH TM Xây dựng Diệu Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Bình Thạnh] Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH JOOCO DONA
10. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH JOOCO DONA
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH PIC Việt Nam
11. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH PIC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [BD] Nhân Viên Logistics (Logistics Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Q.bình Thạnh] Nhân Viên Chứng Từ (Delivery Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat