Tuyển dụng 4 việc làm Tu Van Tuyen Dung trong tháng 11/2019

BEST HR SOLUTION
1. Quản Lý Tư Vấn Tuyển Dụng (Recruitment Consultant Manager) BEST HR SOLUTION
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
BEST HR SOLUTION
2. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Dụng ( Recruitment Consultant) BEST HR SOLUTION
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
3. Tư Vấn Tuyển Dụng (Recruitment Consultant (Managing Candidate Side) ) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Asahi Tec Việt Nam
4. Chuyên Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Tư Vấn Tuyển Dụng Nhân Sự Công ty TNHH MTV Asahi Tec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat