Tuyển dụng 3 việc làm Trưởng Phòng Tuyển Dụng tại Đà Nẵng trong tháng 01/2020

Trung Tâm Vi Mạch Đà Nẵng
1. TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHẦN MỀM Trung Tâm Vi Mạch Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
2. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bản Việt
3. Tuyển Dụng Sinh Viên Học Việc Tại Đơn Vị Kinh Doanh Toàn Quốc Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  1 - 3 triệu VNĐ
Chat