Tuyển dụng 5 việc làm Truong Phong Tai tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020

Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
1. Trưởng Phòng Tài Chính Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Connell Bros. (Việt Nam)
2. Quản Lý Tài Khoản (Key Account Manager) Công Ty TNHH Connell Bros. (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV One Health
3. Quản Lý Tài Chính (Finance Manager) Công ty TNHH MTV One Health
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
4. Trưởng Phòng Tài Chính (Finance Manager) Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
5. Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat