Tuyển dụng 1 việc làm Trưởng Phòng Đào Tạo tại Kiên Giang trong tháng 01/2020

Nam Nghi Resort
1. Trưởng Phòng Đào Tạo Nam Nghi Resort
  • Địa điểm:
    Kiên Giang
  • Thời hạn:
    10/03/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat