Tuyển dụng 4 việc làm Trưởng Phòng Đào Tạo tại Bình Dương trong tháng 01/2020

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
1. Trưởng Nhóm Đào Tạo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
2. Quản Lý Đào Tạo Bán Hàng (Sales Training Manager) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn CPA Á Châu
3. Đào Tạo Học Việc Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn CPA Á Châu
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
4. Chuyên Gia Đào Tạo Và Phát Triển (Training & Development Specialist) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat