Tuyển dụng 9 việc làm Thợ Tiện tại Hà Nội trong tháng 01/2020

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Cơ Khí Nic
1. Thợ Hàn Inox Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Cơ Khí Nic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Long Long Chem
2. Thợ Cơ Điện Long Long Chem
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Elentec Việt Nam
3. Thợ Cơ Khí Công Ty TNHH Elentec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH xây dựng HQKT Hưng Thịnh Việt
4. Thợ Hàn, Thợ Cắt Gấp Công ty TNHH xây dựng HQKT Hưng Thịnh Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Sự Kiện NKL Việt Nam
5. Thợ Hàn Cơ Khí Quảng Cáo Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Sự Kiện NKL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kinh Doanh Cơ Khí Hoàng Huy
6. Thợ Hàn - Cơ Khí - Làm Mái Tôn Công Ty TNHH Kinh Doanh Cơ Khí Hoàng Huy
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủy Lực Và Thương Mại
7. Thợ Hàn, Cắt Hơi, Lắp Máy Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thủy Lực Và Thương Mại
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Truyền thông và Công nghệ Life Media
8. Thợ Làm Bánh Công Ty TNHH Truyền thông và Công nghệ Life Media
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thời Trang Châu Bách
9. Thợ Phụ Công ty TNHH Thời Trang Châu Bách
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat