Tuyển dụng 7 việc làm Quản Lý Nguồn Thu tại Hải Phòng trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Tâm Chiến
1. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Tâm Chiến
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Flamingo Group
2. Thư Ký Tổng Quản Lý Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vulcano Việt Nam
3. Quản Lý Cửa Hàng (Quản Lý Store) Công ty TNHH Vulcano Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Flamingo
4. Thư Ký Tổng Quản Lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Flamingo
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu Thái Bình Dương
5. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu Thái Bình Dương
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH COMTEC
6. Trưởng Phòng Nhân Sự Công Ty TNHH COMTEC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
7. Quản Lý Chất Lượng CÔNG TY TNHH AUTEL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Chat